Slovenčina

Lesedauer: 1 Minute

13.10.2023

Steuern, Abgaben und Personal

Aktuálne hodnoty: Daň z príjmu/daň z príjmu právnických osôb 2020 - 2021
Aktuelle Werte: Einkommen-/Körperschaftsteuer

Pravidlá pre malých podnikateľov
Kleinunternehmerregelung

Pracovňa v obytnom priestore 
Das Arbeitszimmer im Wohnungsverband

Sociálne poistenie malých podnikateľov
Sozialversicherung der Kleinunternehmer

Sociálne poistenie živnostníkov
Sozialversicherung der Gewerbetreibenden

Základná paušalizácia
Die Basispauschalierung

Nezdaniteľná časť zisku
Der Gewinnfreibetrag

DPH a daň na vstupe – úvod
Umsatzsteuer und Vorsteuer - Eine Einführung

Náležitosti faktúry
Erfordernisse einer Rechnung

Unternehmen gründen und betreiben

Nový online radca pre pracovníčky v oblasti osobnej starostlivosti: Individuálne informácie týkajúce sa ohlásenia živnosti a ďalších často kladených otázok
Neuer Online-Ratgeber für Personenbetreuerinnen: Individuelle Informationen zur Gewerbeanmeldung und weiteren häufigen Fragen

Doklad o sposobilosti
Befähigungsnachweis

Prihlásenie živnosti
Gewerbeanmeldung

Vykonávanie živnosti firmami z iných štátov EÚ/EHS v Rakúsku - Cezhraničná služba v Rakúsku
Gewerbeausübung durch Unternehmen aus anderen EU/EWR-Staaten in Österreich

Založenie pobočky v Rakúsku podnikateľskými subjektmi z EÚ/EHP - Obchodnoprávne aspekty
Begründung einer Niederlassung in Österreich durch EU/EWR Unternehmer - Gewerberechtliche Aspekte

Vykonávanie živnosti v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti v Rakúsku – obchodnoprávne aspekty
Gewerbeausübung durch Drittstaatsangehörige, Asylanten und Staatenlose in Österreich - Gewerberechtliche Aspekte

Weitere interessante Artikel
  • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
    Založenie pobočky v Rakúsku podnikateľskými subjektmi z EÚ/EHP - Obchodnoprávne aspekty
    Weiterlesen
  • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
    Nový online radca pre pracovníčky v oblasti osobnej starostlivosti: Individuálne informácie týkajúce sa ohlásenia živnosti a ďalších často kladených otázok
    Weiterlesen