Türkçe

Lesedauer: 1 Minute

13.10.2023

Rechtsinfo

İşletmede Atık Yönetimi - 2002 Atık Yönetimi Kanununa  ilişkin genel bilgiler
Abfallwirtschaft im Betrieb - Allgemeine Informationen zum Abfallwirtschaftsgesetz 2002

İşletmeler için Teşvikli Enerji Danışmanlığı
Geförderte Energieberatung für Unternehmen 

Ruhsata Tabi Tesislerde Yapılacak Değişiklikler
Änderung genehmigungspflichtiger Anlagen

İşletme tesisi nedir? Kontrol listesi - işletme tesisi izni için izlenecek yol
Was ist eine Betriebsanlage? Checkliste - Der Weg zur Betriebsanlagengenehmigung

2014 yılı Ambalaj Yönetmeliğine ilişkin Bilgiler
Information zur Verpackungsverordnung 2014


Steuern, Abgaben und Personal

Güncel değerler: Gelir / Kurumlar vergisi 2020 - 2021
Aktuelle Werte: Einkommen-/Körperschaftsteuer 

Küçük İşletme Düzenlemesi (kâr vergisi) 
Kleinunternehmerregelung

Eve Dahil İşyeri Odası
Das Arbeitszimmer im Wohnungsverband

Küçük işletmecilerin sosyal güvenlik sigortaları
Sozialversicherung der Kleinunternehmer

Ticari işletme sahiplerinin sosyal güvenlik sigortaları
Sozialversicherung der Gewerbetreibenden

Vergiden Muaf Kâr Bedeli
Der Gewinnfreibetrag

Kâr Vergisi ve İndirimi – Giriş
Umsatzsteuer und Vorsteuer - Eine Einführung

Faturanın Gerektiği Haller
Erfordernisse einer Rechnung

Basit Usulde Vergilendirme
Die Basispauschalierung

Unternehmen gründen und betreiben

Diğer Avrupa Birliği /Avrupa Ekonomik Alanı Devletlerinin Şirketlerinin Avusturya'da Ticaret İcra Etmesi - Avusturya'da geçici ticari faaliyetler
Gewerbeausübung durch Unternehmen aus anderen EU/EWR-Staaten in Österreich

Ticarethane kaydi
Gewerbeanmeldung

Mesleki yeterlilik belgesi
Befähigungsnachweis

Avrupa Birliği /Avrupa Ekonomik Alan’ında bulunan işletmeci tarafından Avusturya'da bir şubenin kurulması
Begründung einer Niederlassung in Österreich durch EU/EWR Unternehmer - Gewerberechtliche Aspekte

Üçüncü ülke vatandaşlarının, mültecilerin ve vatansızların Avusturyada ticaret yapmaları – icaret hukuku hususları
Gewerbeausübung durch Drittstaatsangehörige, Asylanten und Staatenlose in Österreich - Gewerberechtliche Aspekte

Weitere interessante Artikel