Română

Lesedauer: 1 Minute

13.10.2023

Rechtsinfo

Ce este o locaţie destinată exercitării activităţii? Listă de verificare - Etapele necesare pentru obţinerea autorizaţiei pentru o locaţie destinată exercitării activităţii
Was ist eine Betriebsanlage? Checkliste - Der Weg zur Betriebsanlagengenehmigung

Gestionarea deşeurilor în cadrul companiei - Informaţii generale referitoare la Legea din 2002 privind gestionarea deşeurilor
Abfallwirtschaft im Betrieb - Allgemeine Informationen zum Abfallwirtschaftsgesetz 2002

Modificarea instalaţiilor care necesită aprobare
Änderung genehmigungspflichtiger Anlagen

Consultanţă energetică promovată pentru companii
Geförderte Energieberatung für Unternehmen

Informații cu referire la Normativul privind ambalajele din 2014
Information zur Verpackungsverordnung 2014

Steuern, Abgaben und Personal

Unternehmen gründen und betreiben

Exercitarea de activităţi lucrative de către companii din alte state ale UE/SEE în Austria - Munca dincolo de graniţe în Austria
Gewerbeausübung durch Unternehmen aus anderen EU/EWR-Staaten in Österreich

Instrument nou de consiliere online pentru îngrijitorii de persoane: Informații adaptate individual cu privire la autorizație și la alte întrebări frecvente
Neuer Online-Ratgeber für Personenbetreuerinnen: Individuelle Informationen zur Gewerbeanmeldung und weiteren häufigen Fragen

Diplomă de calificare
Befähigungsnachweis

Exercitarea de activităţi lucrative de către societăţi comerciale din alte state ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European UE/SEE în Austria
Gewerbeausübung durch Unternehmen aus anderen EU/EWR-Staaten in Österreich

Înregistrarea Activităţii lucrative
Gewerbeanmeldung

Fondarea unei filiale în austria de către un întreprinzător din UE/SEE– aspecte ade legislație comercială
Begründung einer Niederlassung in Österreich durch EU/EWR Unternehmer - Gewerberechtliche Aspekte

Exercitarea de activităţi lucrative de către resortisanţi ai ţărilor terţe, solicitanţi de azil şi apatrizi în Austria - Aspecte juridice comerciale
Gewerbeausübung durch Drittstaatsangehörige, Asylanten und Staatenlose in Österreich - Gewerberechtliche Aspekte

Weitere interessante Artikel
  • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
    Spaţiu destinat activităţii profesionale în incinta spaţiului locuibil
    Weiterlesen
  • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
    Valori actuale: Impozit pe venit/pe profit 2020 - 2021
    Weiterlesen