Slovenščina (Slowenisch)

Lesedauer: 1 Minute

13.10.2023

Rechtsinfo

Kaj je obrat?
Was ist eine Betriebsanlage? 

Napotitev delavk in delavcev iz podjetij s sedežem v državah članicah EU/EGP na opravljanje dela v Republiko Avstrijo
Entsendung von Arbeitnehmerinnen von Unternehmen mit Sitz in EU/EWR-Staaten zur Arbeitsleistung in Österreich

Ravnanje z odpadki v podjetju - Splošne informacije o Zakonu o ravnanju z odpadki 2002
Abfallwirtschaft im Betrieb - Allgemeine Informationen zum Abfallwirtschaftsgesetz 2002

Sprememba objektov, za katere je potrebno dovoljenje
Änderung genehmigungspflichtiger Anlagen

Podprto energetsko svetovanje za podjetja
Geförderte Energieberatung für Unternehmen 

Informacije o uredbi o embalaži 2014
Information zur Verpackungsverordnung  2014

Steuern, Abgaben und Personal

Aktualne vrednosti: Davek na dohodek/davek na dohodke pravnih oseb 2020 - 2021
Aktuelle Werte - Einkommen-/Körperschaftsteuer 

Uredba za male podjetnike (davek na dodano vrednost) 
Kleinunternehmerregelung

Delovna soba znotraj stanovanjske enote
Das Arbeitszimmer im Wohnungsverband

Neobdavčeni znesek dobička
Der Gewinnfreibetrag

Socialno zavarovanje malih podjetnikov
Sozialversicherung der Kleinunternehmer

Socialno zavarovanje obrtnikov
 Sozialversicherung der Gewerbetreibenden

Davek na dodano vrednost in vstopni davek – Uvod
Umsatzsteuer und Vorsteuer - Eine Einführung

Zahteve glede računa
Erfordernisse einer Rechnung

Osnovna pavšalizacija
Die Basispauschalierung

Unternehmen gründen und betreiben

Nov spletni priročnik za osebne asistentke: Individualne informacije za prijavo obrti in odgovori na druga pogosta vprašanja
Neuer Online-Ratgeber für Personenbetreuerinnen: Individuelle Informationen zur Gewerbeanmeldung und weiteren häufigen Fragen

Dokazilo o strokovni usposobljenosti 
Befähigungsnachweis 

Opravljanje obrtne dejavnosti v Avstriji s strani podjetij, ki so iz drugih držav Evropske unije (EU)/Evropskega gospodarskega prostora (EGP) - Opravljanje dejavnosti v Avstriji
Gewerbeausübung durch Unternehmen aus anderen EU/EWR-Staaten in Österreich

Prijava obrti
Gewerbeanmeldung

Ustanovitev podružnice v avstriji s strani podjetnika iz EU/EGP – obrtno - pravni vidiki
Begründung einer Niederlassung in Österreich durch EU/EWR Unternehmer - Gewerberechtliche Aspekte

Opravljanje dejavnosti državljanov tretjih držav, beguncev in oseb brez državljanstva v Avstriji – Obrtnopravni vidiki
Gewerbeausübung durch Drittstaatsangehörige, Asylanten und Staatenlose in Österreich - Gewerberechtliche Aspekte