Polski

Lesedauer: 1 Minute

12.10.2023

Rechtsinfo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie - ogólne informacje nt. ustawy o gospodarce odpadami 2002
Abfallwirtschaft im Betrieb - Allgemeine Informationen zum Abfallwirtschaftsgesetz 2002

Zmiana środków, dla których wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia
Änderung genehmigungspflichtiger Anlagen

Wspierane doradztwo energetyczne dla przedsiębiorstw
Geförderte Energieberatung für Unternehmen

Co to są środki trwałe?Lista kontrolna - droga do uzyskania zezwolenia na środki trwałe
Was ist eine Betriebsanlage?  Checkliste - Der Weg zur Betriebsanlagengenehmigung

Informacja o rozporządzeniu w sprawie opakowaniach 2014
Information zur Verpackungsverordnung 2014

Steuern, Abgaben und Personal

Aktualne wartości: Podatek dochodowy od osób fizycznych/prawnych 2020-2021
Aktuelle Werte: Einkommen-/Körperschaftsteuer 

Ubezpieczenie społeczne malych przedsiębiorstw
Kleinunternehmerregelung

Ubezpieczenie społeczne osoby prowadzącej działalność gospodarczą
Sozialversicherung der Gewerbetreibenden

Podatek zryczałtowany
Die Basispauschalierung

Ubezpieczenie społeczne małych przedsiębiorstw
Sozialversicherung der Kleinunternehmer

Ulga podatkowa od dochodu
Der Gewinnfreibetrag

Zasady wystawiania faktur
Erfordernisse einer Rechnung

Pokój do pracy w obiekcie mieszkalnym
Das Arbeitszimmer im Wohnungsverband 

Podatek obrotowy i podatek naliczony – wprowadzenie
Umsatzsteuer und Vorsteuer - Eine Einführung


Unternehmen gründen und betreiben

Założenie przedstawicielstwa w Austrii przez przedsiębiorcę z UE/EOG - prawne aspekty działalności gospodarczej
Begründung einer Niederlassung in Österreich durch EU/EWR Unternehmer - Gewerberechtliche Aspekte

Zgłoszenie Działalności Gospodarczej
Gewerbeanmeldung

Prowadzenie działalności gospodarczej w Austrii przez przedsiębiorstwa z krajów UE i EOG - Praca w Austrii
Gewerbeausübung durch Unternehmen aus anderen EU/EWR-Staaten in Österreich

Nowy poradnik online dla osobistych opiekunek: Indywidualne informacje w sprawie rejestracji działalności gospodarczej i innych częstych pytań
Neuer Online-Ratgeber für Personenbetreuerinnen: Individuelle Informationen zur Gewerbeanmeldung und weiteren häufigen Fragen

Świadectwo kwalifikacji
Befähigungsnachweis

Wykonywanie działalności przez obywateli państw trzecich, uchodźców i bezpaństwowców w Austrii – aspekty prawa handlowego
Gewerbeausübung durch Drittstaatsangehörige, Asylanten und Staatenlose in Österreich - Gewerberechtliche Aspekte

Weitere interessante Artikel
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie - ogólne informacje nt. ustawy o gospodarce odpadami 2002
  Weiterlesen
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Podatek obrotowy i podatek naliczony – wprowadzenie
  Weiterlesen
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Wspierane doradztwo energetyczne dla przedsiębiorstw
  Weiterlesen